xTooltipElement
 
Samtycke enligt personuppgiftslagen
 
Behandling av personuppgifter, d.v.s. uppgifter som kan knytas till en viss person, omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), ”PuL”. Syftet med PuL är att skydda privatpersoner mot kränkningar av deras personliga integritet. Enligt PuL får personuppgifter behandlas endast under vissa förutsättningar. Genom att välja att delta i denna kampanj samtycker du till att Socialdemokraterna och Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, behandlar personuppgifter om dig, i enlighet med vår beskrivning nedan. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss.
 
De personuppgifter som vi avser samla in och behandla är de uppgifter som du lämnar i samband med den aktivitet du nu ska göra. Uppgifterna är namn och kontaktuppgifter, vad du interagerar med på denna webbsida, vilka samhällsfrågor du intresserar dig av samt andra uppgifter du själv väljer att lämna om dina levnadsförhållanden. Vissa av uppgifterna kan komma att spegla dina åsikter i samhällsfrågor. Uppgifter om öppnings- och klickfrekvens i våra e-postutskick kommer även att sparas, men kommer inte att användas på individnivå.
 
Ändamålet med denna behandling av personuppgifterna är att främja engagemang vid val och annan aktivitet inom politisk verksamhet. Vi vill t.ex. kunna begränsa informationen i våra utskick till de frågor du har angett att du är intresserad av. Målet är att du ska kunna ta del av information och aktiviteter som du tycker är relevant. Ändamålet omfattar även att utvärdera våra kampanjer och deras genomslag hos olika grupper av personer, genom att se vilka typer av personer som engagerar sig i olika typer av frågor, baserat på de uppgifter personerna lämnar.
 
Uppgifterna kommer endast att behandlas av Socialdemokraterna, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund och de fåtal företag som vi har anlitat för att biträda oss i hanteringen av uppgifterna (s.k. ”personuppgiftsbiträden”). Våra personuppgiftsbiträden hanterar endast uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner, i enlighet med PuL samt i enlighet med det som framgår i denna text. I syfte att administrera ett deltagande i valaktiviteter och skicka ut nyhetsbrev på lokal nivå så kan dina uppgifter komma att delas med våra lokala partienheter. Vi garanterar att dina personuppgifter hålls konfidentiella och inte används för andra ändamål än vad som angetts ovan. Socialdemokraterna, 105 60 Stockholm, 08-700 27 05 (org.nr 802003-1145) är personuppgiftsansvarig enligt PuL för denna behandling av personuppgifter. Kontaktperson: Peter Åhlberg.
 
Fullständig integiretspolicy finns här: http://www.socialdemokraterna.se/Om-webbplatsen/Integritetspolicy/